Hírek

Elkezdődött a Hanság Natura 2000 fenntartási tervének nyilvános egyeztetése

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság a 43/2012. (V.3.) VM rendelet alapján elnyert pályázati forrásokból készíti a HUFH30005 Hanság kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási tervét. A fenntartási terv a Natura 2000 területen található közösségi jelentőségű és a kiemelt közösségi jelentőségű fajok, illetve élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzésére, fenntartására, valamint helyreállítására szolgáló javaslatokat, valamint ezek megvalósításának lehetséges eszközeit tartalmazza.

Az Igazgatóság a tervezésbe a kezdetektől bevonta a jelentősebb területhasználókat és július elején elkezdődött a tervezet nyilvános egyeztetése. A fenntartási terv tervezetét az Igazgatóság munkatársai Sarródon, a Lászlómajor bemutató majorság tárgyalójában mutatták be délelőtt a hatóságok és a gazdálkodók képviselőinek, míg délután Rápcakapin a lakosság és a civil szervezetek ismerkedhettek a tervezettel.

Az Igazgatóság a tervezetre vonatkozó észrevételeket és javaslatokat még július 25-ig várja postán (9435, Sarród, Rév-Kócsagvár) vagy elektronikus levélben (fhnpititkarsag@fhnp.kvvm.hu).

A tervezéssel kapcsolatos anyagokat és további információkat a http://www.ferto-hansag.hu/n2k-fenntartasi-tervek internetes oldalon találja meg.

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Kapcsolódó oldalak