Hírek

Az év hala 2016-ban a compó

A Magyar Haltani Társaság (MHTT) még tavaly egy internetes voksolást indított, hogy melyik halfaj legyen 2016. hala. A legtöbb szavazatot a compó (Tinca tinca) kapta, megelőzve a  selymes durbincsot és a márnát is. A fajról bővebb leírást az MHTT honlapján olvashatunk.

Compó

Compó

 

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság szempontjából azért is érdekes a fenti kezdeményezés, mert egyrészt mindhárom faj jelentős hazai állományai találhatók meg a nemzeti parkban, másrészt ráirányíthatja a figyelmet a compó tipikus élőhelyeire, a holtágakra, amelyekből mind a Duna, mind a Dráva mellet még szép számmal találunk.  A compó ugyan nem védett halfaj, de vonatkoznak rá bizonyos horgászati korlátozások, a megőrzéséhez és az állományok fenntartásához elengedhetetlenül fontos az élőhelyek védelme is.

Mivel a folyószabályozások eredményeképp a holtágak vízellátása általában romlik, ezért Igazgatóságunk kiemelten kezeli az ilyen vizes élőhelyek megóvását és rehabilitációját. Az elmúlt években több vizes élőhely állapotának javítására is sor került, ilyen például a Mocskos-Duna Mohács térségében vagy a Grébec-Duna Sükösddel átellenben. Mindkét víz adottságainál fogva alkalmas élőhelyet nyújt a compónak is, de az állományokat veszélyeztette a sűrűn kialakuló túl alacsony vízszint, amit egy-egy vízvisszatartó küszöb beépítésével sikerült kezelnünk.

Mivel horgászható fajról van szó, nem mehetünk el ezen tevékenység jelentősége mellet sem. Bár a faj természetes vízi élőhelyei magán a nemzeti parkon belül helyezkednek el, számos víztesten engedélyezett a horgászat, igaz a természet megőrzése érdekében több szabályozással találkozhatnak a horgászok, mint mondjuk egy szokványos horgásztavon. Ezeknek a feltételeknek a betartása nemcsak a halfauna védelme érdekében fontos, de a parti növényzet, a vizeket körülvevő erdők madárvilága szempontjából is elengedhetetlen.

Belső-Béda

Belső-Béda

Compós holtágak közül az igazgatóság halászati hasznosításában van a Mohácstól délre található Belső-Béda holtág, ahol tavaly fejeződött be egy, a horgászati infrastruktúrát megújító projekt. Itt a korábban épült, elhanyagolt, összedőlt stégeket bontottuk el és építettünk új, tájba illő, esztétikus horgászállásokat.

A természetes vizek horgászatával kapcsolatban igazgatóságunk azon a véleményen van, hogy – szemben az intenzíven hasznosított horgász és halastavakkal – a hangsúlyt nem a minél nagyobb zsákmányra kell helyezni, hanem azt kell előtérbe helyezni, hogy a horgászok élvezzék azt az egyedülálló természeti környezetet is, amit a védett természeti terület tud nyújtani.

Kapcsolódó oldalak