Hírek

Megjelent a CRISICUM legújabb kötete

Megjelent a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság időszaki kiadványának, a Crisicumnak a legújabb, 9. száma.

A Crisicum a Körös-Maros Nemzeti Park védett területeinek és tágabb környezetének, a Dél-Tiszántúlnak természettudományos kutatási eredményeiről tartalmaz publikációkat.

A CRISICUM 9. (2016) kötet tartalomjegyzéke:
Bede Ádám: A közép-tiszántúli halmok neveinek tájtörténeti szempontú jellemzése

7

Bartha Sándor – Zimmermann Zita – Szabó Gábor – Szentes Szilárd –Virágh Klára – Csathó András István: A magyar földikutya (Nannospalax hungaricus) növényzetre gyakorolt hatásának mikrocönológiai monitorozása a Tompapusztai löszgyepben (2011–2014)

21

Molnár Ábel – Molnár Zsolt – Kotymán László – Balogh Gábor: A Csanádi puszták növényzete és növényzeti változásai az elmúlt 10 évben

37

Molnár Ábel – Babai Dániel – Széll Antal – Biró Marianna: A Dévaványai-Ecsegi puszták növényzete és növényzeti változásai az elmúlt 15 évben

65

Boda Pál – Móra Arnold – Csabai Zoltán: Az Ugrai-rét komplex vízi makrogerinctelen faunafeltáró kutatása

93

Farkas Anna – Danyik Tibor – Móra Arnold: A Körös–Maros Nemzeti Park folyóinak folyami szitakötői (Odonata: Gomphidae)

133

Ábrahám Levente ‑ Deli Tamás – Jakab Gusztáv ‑ Danyik Tibor: A keleti rablópille – Libelloides macaronius (Scopoli, 1763) az Alföldön

165

Szénási Valentin – Danyik Tibor – Deli Tamás: Adatok a Körös-Maros köze és környéke ormányosalkatú-faunájához (Coleoptera: Curculionoidea)

171

Tirják László – Széll Antal: A túzok (Otis tarda) előfordulási jellemzőinek vizsgálata a dévaványai Túzokvédelmi Mintaterületen

201

Bede Ádám – Balogh Gábor – Czukor Péter: A kalandrapacsirta (Melanocorypha calandra) harmadik megfigyelése a Körös-Maros Nemzeti Parkban

219

Dobrosi Dénes: Erdőlakó denevérek a Kis-Sárréten és a Körösmenti-síkon

223

A CRISICUM 9. (2016.) a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság honlapján a Letölthető kiadványok/Crisicum menüpont alatt érhető el.

www.kmnp.hu

Kapcsolódó oldalak