Hírek

Pályázati felhívás – Természetfotó pályázat

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetfotó pályázatot hirdet a III. Fehértavi Darvadozás, a madárvonulás dél-alföldi ünnepe alkalmából.

CÉL:
A kategóriánként meghatározott természeti értékek művészi megjelenítése. A pályázatra beküldött felvételekből, a zsűri válogatása alapján kiállítást rendezünk 2014. november 14-15-én, a III. Fehértavi Darvadozás alkalmából. A Fehértavi Darvadozás fotópályázatán eredményesen szereplő alkotásokból a későbbiekben a szervezők a Szegedi Fehértó természeti értékeit bemutató kiadvány összeállítását tervezik.

FELTÉTELEK:
A pályázat nyilvános. Amatőr fotósok nevezhetnek, bármilyen fényképezőgép típussal, digitálisan készített felvételekkel.

A képek etikai szempontból ne legyenek kifogásolhatók (csak olyan képek nevezhetők, amelyek az élővilágban okozott károk nélkül készültek), nem készülhetnek olyan manipulációval, ami a valóságot meghamisítva mutatja be, nem sérthetnek közerkölcsöt és az emberi méltósághoz kapcsolódó jogokat.

A kép feldolgozása során a korrekció a következő, kizárólag a teljes képterületet érintő digitalis módosításokból állhat: szintek (levels), gradációs görbék (curves), színegyensúly (color balance), színezet/telítettség (hue/saturation) és fényerő/kontraszt (brightness/contrast), árnyékok/csúcsfények (shadow/highlight)! Képelemek eltávolítása vagy hozzáadása nem megengedett, viszont lehetőség van az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák (fényérzékelőre tapadt por nyomai) eltávolítására. Engedélyezett a kép megvágása, és a kép orientációjának megváltoztatása. Engedélyezett továbbá a felvételek monocrome átalakítása.

A bemutatásra, ill. díjazásra kiválogatott képek exif-állományát a zsűri ellenőrzi, és kérheti az eredeti „nyers” kép bemutatását. Amennyiben a zsűri meggyőződik arról, hogy olyan kép került nevezésre, amely a fenti szabályok bármelyikét megszegi, az érintett képet kizárja a pályázatból!

NEVEZÉS:

A pályázaton minden versenyző kategóriánként maximum 3 képpel indulhat. Pályázni az eredeti képről készített, kisméretű, JPEG (lehetőleg Adobe RGB) formátumú képekkel lehet, amelyeket e-mailben kell a megadott címre elküldeni. A beküldött kép alakja bármilyen lehet, hosszabbik oldala minimum 1000, maximum 1400 pixel, panoráma kép esetén 1800 pixel nagyságú legyen. A díjazott, ill. kiállításra válogatott munkákat a szervezők utólag nagy felbontásban (interpolálás nélkül min 5 MP felbontás) is bekérik a versenyzőktől, melyeket 30/40 cm-es méretben kinyomtatnak.

Nevezési díj: Pályázónként 1000.- Ft

A nevezési díjat átutalással, vagy csekken kell befizetni a KNPI bankszámlájára:

MNB 10025004-01743630

Közleményként kérjük feltüntetni a pályázó nevét, címét, valamint: „Természetfotó pályázat”

Nevezési határidő: 2014. október 10.

Eddig az időpontig a nevezési díjnak, és a nevezett fotóknak is be kell érkezni!

A nevezett fotókhoz meg kell adni a következő adatokat:

-kép címe és fájlneve (regisztrációs név_sorszám.jpg)

-kategória

-szerző neve

-e-mail cím

-regisztrációs név (nem azonos a szerző nevével!)

A zsűrizés anonimitása és a beérkezett képanyag korrekt kezelése érdekében a nevezett fotók fájlneve mindig a regisztrációs névvel kezdődjön! A zsűri tagjai a nevezők személyes adataihoz a bírálat előtt nem férnek hozzá.

A befizetendő nevezési díjjal kapcsolatos számlaigényét a nevezésben tüntesse fel! Számlát a KNPI kizárólag az átutaló személy/cég nevére, a beérkezés dátumával tud kiállítani!

Cím: [email protected]

A beküldött képek szerzői joga a pályázóé. Az anyagot a szervezők a legnagyobb gondossággal kezelik, de az esetleges sérülésekért, hiányosságokért felelősséget nem vállalnak. Minden szerző a kiállítás fotóiból (díjazott és a kiállításra kiválogatott munkákból) készült anyagot megkapja e-mailen. A pályázó a kép beküldésével „kijelenti”, hogy a fényképet ő készítette, és hozzájárul a kép nyilvános megjelentetéséhez a III. Fehértavi Darvadozás során rendezett kiállitáson. Ugyanakkor a szerző tudomásul veszi és elfogadja a pályázat feltételeit.

KATEGÓRIÁK:
1.            DARU                  
A daru (Grus grus) művészi megjelenitése természetes környezetében.

2.            RÉCÉK                Valamelyik, Magyarországon vadon élő, a récefélék (Anatidae) családjába tartozó madárfaj művészi megjelenitése természetes környezetében. Ezzel a kategóriával a Fehértavi Darvadozás szervezői évről-évre más, a Szegedi Fehértóra jellemző madárcsoport kívánnak bemutatni. (A fotókat természetesen bármilyen más élőhelyen is lehet készíteni.)

3.            VÍZ, AZ ÉLET FORRRÁSA          A különféle élőlények szempontjából nélkülözhetetlen tiszta, természetes víz, és a vizes élőhelyek fontosságának művészi megjelenitése céljából a Fehértavi Darvadozás szervező partnere, a Szegedfish Hungary Kft által kiirt kategória.

ÉRTÉKELÉS:

A pályázatra nevezett fényképeket szakmai zsűri értékeli. Minden zsűritag sorrendet állít fel. A fotók a sorban elfoglalt helyük szerinti pontszámot kapják. A zsűritagok pontszámai összeadódnak, kategórianyertes a legkevesebb pontot kapott kép.

DÍJAZÁS:

Kategóriánként az első három helyezett részére oklevél, valamint a szervezők és szponzorok által felajánlott pénz-, és értékes tárgyjutalmak 240.000.- Ft összértékben. A III. Fehértavi Darvadozás fotópályázatának fő támogatója a Szegedfish Hungary Kft.

Kapcsolódó oldalak