Hírek

Természetkutató akadályverseny

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság terepi akadályversenyt hirdet a III. Fehértavi Darvadozás, a madárvonulás dél-alföldi ünnepe alkalmából.

CÉL:
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság e verseny keretei között kíván lehetőséget biztosítani természetszerető, a természettudományok iránt különösen érdeklődő diákok számára, hogy az elméleti ismereteiket játékos formában, valós terepi feltételek között megmérettessék.

FELTÉTELEK:
A természetkutató akadályversenyen 3 fős csapatok indulhatnak. A csapat tagjai általános-, és középiskolás tanulók egyaránt lehetnek, akár vegyesen is. A csapat egyetlen tagja sem lehet 7. osztályosnál fiatalabb, ill. 10. évfolyamnál (középiskola 2. osztály) idősebb.

NEVEZÉS:
A versenyre egy, a Kiskunságra jellemző, védett állat-, vagy növényfajt bemutató poszterrel kell nevezni. A bemutatandó élőlényt  „A Duna-Tisza köze természeti értékei” plakátról lehet kiválasztani (digitális formában megtalálható a http://termeszetvedelmiplakat.blogspot.hu internetes címen, vagy nyomtatott formában a KNPI bemutatóhelyein). A poszter értékelésénél a következő fő szempontokat vesszük figyelembe:

-személyes megfigyeléseket, élményeket milyen mértékben tudnak beépíteni a faj ismertetésébe;

-az alkotók kreativitását, kézügyességét hogyan sikerül az esztétikus kivitelezésben kamatoztatni;
-a poszter mennyiben tükrözi a csapat saját, önálló terepi, és forrásfeldolgozó munkáját;

-a felhasznált szakirodalmi-, és internetes forrásmunkák korrekt megjelölése.

 A poszter mérete A/2-es (42 x 60 cm), álló formátumú legyen. A posztereket kiállítjuk 2014. november 14-15-én, a III. Fehértavi Darvadozás rendezvényközpontjában, a Postakocsi Csárdában.

Nevezési határidő: 2014. október 31. (beérkezés dátuma!)

A nevezés jeligés. A poszter előoldalán csak a csapat által választott jeligét kell feltüntetni. A csapattagok nevét, iskoláját, osztályát és a felkészítő tanár nevét a poszterhez mellékelt, lezárt borítékban kérjük beadni.

A zsűrizés anonimitása és az anyag korrekt kezelése érdekében a zsűri tagjai a nevezők személyes adataihoz a terepi verseny zárása előtt nem férnek hozzá.

Cím:      Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

                Szegedi Iroda

                6724 SZEGED

                Föltámadás u. 29.

A beküldött anyagot a szervezők a legnagyobb gondossággal kezelik, de az esetleges sérülésekért, hiányosságokért felelősséget nem vállalnak.

TEREPI FELADATOK:

A természetkutató akadályversenyre a III. Fehértavi Darvadozás alkalmából, 2014. november 14-én, pénteken
10:00-13:00 óra között kerül sor.

Helyszín: A Szegedi Fehértó természetvédelmi területtől északnyugatra elterülő „Székalji gyep” nevű területrész (Natura 2000 terület). Rajt és cél a Fehértavi Darvadozás rendezvényközpontjában, a Postakocsi Csárdában (GPS: 46o21’0,96”N; 20o03’33,22”E).

A terepi feladatok eredményes megoldásához jó tájékozódó képességre, elemi térképhasználati ismeretekre, a csapattagok közötti együttműködésre lesz szükség. Hasznos segítség a felkészüléshez: Dr Seregélyes Tibor – Dr Simon Tibor: Növényismeret, és Dr Varga Zoltán: Állatismeret című munkája.

DÍJAZÁS:
A verseny értékelésére és a díjátadóra a III. Fehértavi Darvadozás ünnepélyes megnyitójának keretében 2014. november 14-én, pénteken 14:30-kor kerül sor. Az első három helyezett csapat tagjai és felkészítő tanáruk részére oklevél, valamint a szervezők által felajánlott tárgyjutalmak. Ugyancsak az első három helyezett csapat tagjait, és csapatonként egy kísérőt a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság vendégül lát a 2013. november 21-22-én Tőserdőn, a Kontyvirág Erdei Iskolában

Kapcsolódó oldalak