Erdei iskolák

Erdei iskolák

MINŐSÉG ÉS GARANCIA – NEMZETI PARKI ERDEI ISKOLA

Hazánk védett természeti területeinek és értékeinek megőrzésében és bemutatásában a nemzetipark-igazgatóságok élenjáró szerepet töltenek be. A különböző korosztályok tudásalapú, szemléletformáló megszólítását, a természeti környezet szeretetére, tiszteletére irányuló nevelési tevékenységüket széleskörű tudással és tapasztalattal végzik. A társadalmi konszenzuson alapuló környezettudatos magatartásforma meggyökereztetésében, a lokális értékalapú cselekvési irányok kijelölésében, koordinálásában élenjáró szerepet töltenek be külön hangsúlyt fektetve a környezeti nevelés egészére, az ehhez kötődő nemzeti parki tevékenységek színvonalas működtetésére.

Ennek megfelelően jelentékeny részt vállalnak többek között a természetvédelmi jeles napok, akcióprogramok megrendezésében, a működési területükön lévő iskolák környezeti nevelési tevékenységének segítésében, a nemzeti parkokba érkező diákok erdei iskolai programjának biztosításában. A hazai nemzeti parkokba látogató diákcsoportokat korszerű erdei iskolai infrastruktúra, értékalapú bemutatási feltételek, látogatóközpontok, tanösvény-hálózat, élményösvények és egyéb bemutatóhelyek várják.

A nemzetipark-igazgatóságok minősített erdei iskola programjai nagy hangsúlyt fektetnek a természet, mint egészséges közeg jótékony hatásainak kiaknázására, a szabad természet, az erdő bensőséges befogadására oly módon, hogy a tanulókban a természetet tisztelő attitűd váljék meghatározóvá. Módszertanuk tengelyében a személyes megtapasztalás, a kaland, a felfedezés örömén keresztül történő elsajátítás, tudásgyarapítás, készségfejlesztés áll. A nemzeti parkok és egyéb védett természeti területek helyszíni adottságokhoz igazodó programok az élmények közös, oldott feldolgozásán keresztül teremtik meg természeti közegben a közösségi együttlét alapjait, így járulva hozzá a természetben való viselkedés alapnormáinak és az erdei iskola tematikájából adódó alapismeretek elsajátításához.

Látogasson el Ön is Magyarország nemzeti parkjaiba és egyéb védett természeti területeire! Nyerjen bepillantást a nemzeti park igazgatóságok szakembereinek segítségével a természet csodás világába! Utazási, csoportszervezési döntéseivel járuljon ön is hozzá a természeti értékeink védelméhez! Válassza a garantált minőséget jelentő nemzeti parki szolgáltatásokat!

További információkkal kapcsolatban keresse a Földművelésügyi Minisztérium Nemzeti Parki Főosztályát az [email protected] címen.

Kapcsolódó oldalak