Rólunk

A NP Igazgatóságok státusza

A nemzetipark-igazgatóság (NPI) a miniszter irányítása alatt működő, önállóan működő és gazdálkodó, közintézeti altípusú közszolgáltató központi költségvetési szerv.

A NPI-t az igazgató vezeti, aki a munkáltatói jogokat gyakorolja az NPI alkalmazottai felett. A miniszter irányítási jogkörében az NPI igazgatójának javaslatára kinevezi és felmenti az NPI gazdasági vezetőjét (A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a értelmében (ld. 344/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet).

A NPI természetvédelmi szabálysértések elbírálására, nyilvántartás vezetésére, ellenőrzés végzésére, továbbá a természetvédelmi őrszolgálat működtetésére közhatalmi jogkörrel rendelkezik.

Kapcsolódó oldalak