Hírek

Csombárdi rét Természetvédelmi Terület

A Dél-Dunántúl e jellegzetes mintegy 50 ha-os területe Belső-Somogy keleti peremén található Mezőcsokonya és Csombárd községek között. A 143-153m tengerszint feletti magasságú, futóhomok alapkőzetű síkság természetes növénytakaróját különböző típusú lomberdők alkották. A tájhasználat következtében az eredeti erdőtársulások egy része eltűnt, más része átalakult.

Jellegzetessége egyrészt a vizes élőhelyek sokfélesége (jellemző fajainak nagy része lápi és mocsári típusú élőhelyekhez kötődik), másrészt a buckahátak régóta kezelés alatt lévő száraz homoki legelői, melyeknek gerinctelen faunájában sok értékes, védett faj éppen a hosszú ideje fennálló kezelésnek köszönheti populációjának fennmaradását.

A Csombárdi rét jellemző védett növényfajai közt megtalálható az agárkosbor (Orchis morio), a keskenylevelű gyapjúsás (Eriophorum angustifolium), a bugás sás (Carex paniculata), a fekete kökörcsin (Pulsatilla pratensis ssp.nigricans), a hússzínű ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata), a mocsári kosbor (Orchis laxiflora ssp. palustris), a pompás kosbor (Orchis laxiflora ssp. elegans) és a vidrafű (Menyanthes trifoliata) is.

Védetté nyilvánítva: 26/2007. (VIII. 9.) KvVM rendelet.

Védett terület nagysága: 53,4 ha

További hírekért látogasson el a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság honlapjára, vagy kövesse tevékenységét Facebook-on >>

Kapcsolódó oldalak