Hírek

Rekonstrukció a Duna-Tisza közi halmokon

A köznyelvben csak kunhalmoknak és földváraknak nevezett emberkéz alkotta kiemelkedések néhány éve védelmet élveznek. Közülük most négy halmon (a dunatetétleni Csárda-halom, Vaskúti-halmok, érsekhalmi földvár, tiszaalpári földvár) végeznek rekonstrukciós munkálatokat, amelyek várhatóan 2015. május 31-re befejeződnek.

11029483_919569731410398_528865750152459583_n

A Duna-Tisza közén számos halom és földvár található. Számba véve őket változatosságuk a legszembetűnőbb: olykor a táj markánsan kiemelkedő pontjai, másutt az értő szemnek is alig észrevehetőek, de a történelemnek és a táj fejlődésének így is, úgy is sok titkát őrzik. Több ezer éven átívelő kultúrák emlékei, vallanak a letűnt korok emberének természethez, tájhoz fűződő kapcsolatáról, tanúskodnak az egykori vízrajzi, ökológiai viszonyokról, őrzik létrejöttük korának egy szeletét. Hozzájuk történeti mondák, néphagyományok és hiedelmek fűződnek. Lejtőik értékes növénytársulások élőhelyei, egykori vizeket, utakat kísérnek, ősi településeket és középkori templomokat rejtenek…

A rekonstrukciós munkálatok során a halmokat és földvárakat ért bolygatások, roncsolások (illegális anyagnyerő gödrök, hulladék, tájidegen, elvadult növényzet) nyomait és balesetveszélyes partfal szakaszokat szüntetnek meg. Ahhoz, hogy az érintett halmokat minden érdeklődő megismerhesse, a megközelítésüket és bemutatásukat segítő tanösvényeket is építenek. A KNPI célja, hogy megőrizzék és minél szélesebb körben ismertté tegyék azokat a védett és ritka fajokat is tartalmazó „élő”-helyeket, amelyek az ember tevékenységének köszönhetően alakultak ki, s őrzik a múlt emlékeit, közös örökségünket.

További hírekért látogasson el a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság oldalára, vagy kövesse tevékenységét Facebook-on >>

Kapcsolódó oldalak