Hírek

Kisvízi élőhelyek védelme

A kisvízi élőhelyek állapotának javításáért és új élőhelyek létrehozásáért fáradozott a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. A „kisvízi élőhelyek” pályázati projekt megvalósítása során a szakemberek a Mátrában és a Keleti-Cserhát területein javították különböző európai közösségi jelentőségű hal-, kétéltű- és hüllőfajok, továbbá fokozottan védett kétéltű- és szitakötőfajok életfeltételeit.

A Mátrában 189 kisvizes élőhelyet hoztak létre, illetve állítottak helyre, a Cserhátban és az Ipoly-völgy területén pedig 25 helyszínen dolgoztak az ott élő állatok lakhelyének védelméért. A nagyvadak és a járművek távoltartását kerítések felhúzásával segítették elő.

S hogy miért volt minderre nagy szükség?

A vizes élőhelyek a klímaváltozás és a táj hidrológiai viszonyainak megváltozása miatt korábban száradnak ki, sőt akár végleg el is tűnnek. Az erdei utak, valamint a patakok folyását módosító, ráépített műtárgyak is veszélyeztetik az itt élő állatfajokat. Emellett eddig ismeretlen kórokozók megjelenésével is szembe kellett nézniük az kisvizek lakóinak.

Vidra Verda

A projekt keretein belül mindezeken felül elkészült a Vidra Verda nevű oktatóbusz, ami egy mobil kiállítást rejt magában, és megtekinthető benne egy ismeretterjesztő film is. A járműnek köszönhetően terepi foglalkozásokat tudnak tartani az Igazgatóság munkatársai. Felépült továbbá egy esőház, valamint ismeretterjesztő táblákat helyeztek ki, és nyomtatott kiadványokkal segítik a természeti értékek megőrzésére irányuló szemléletmód-formálást.

További információ a pályázati projektről: bnpi.hu

Kapcsolódó oldalak