Hírek

Beruházás Hortobágyon

Több mint hárommilliárd forintos természetvédelmi beruházás valósul meg a nemzeti park területén.

A Hortobágyi Nemzeti Park hazánk első és máig legnagyobb kiterjedésű nemzeti parkja, neve egybeforrt a puszta kifejezéssel. A Hortobágy nemzetközileg is ismert és elismert, a Világörökség részét képező terület.

A természetvédelmi célú pályázat az Európai Unió LIFE+ alapjának támogatásával, konzorciumi formában valósul meg. A konzorcium vezetője a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft., tagjai a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület. A pályázat sikeres megvalósításában magángazdálkodók is részt vesznek.

A projekt kezdeti megvalósítási szakaszában napvilágra került hatályos hazai jogszabályi akadályok miatt szükséges volt a pályázat módosítása, mellyel kapcsolatban tárgyalások folytak az Európai Bizottsággal. A tárgyalások eredményeként a projekt az eredeti célokat valósítja meg, az eredeti célterületen, valamint újabb célterületek bevonásával, az eredeti 3600 hektár helyett 4600 hektár kiterjedésben.

A pályázat megvalósítását Magyarország Kormánya támogatja, a 1034/2014 (II. 3.) Kormányhatározat alapján 6 év alatt 771 millió forintot biztosít a pályázat végrehajtásához, társfinanszírozóként, melyből 2014-ben már 223 millió Ft felhasználható.

A projekt célkitűzése a pannon szikes sztyeppek és mocsarak kiemelt jelentőségű élőhely-típus vizes élőhelyeinek (legelőtavak) ökológiai állapotának javítása, a vízháztartás helyreállításával, nyílt vízfelületek és a réti zóna kiterjedésének növelésével.

A pályázat megvalósítása során több mint 4600 hektár területen javul a puszta vízháztartása és növekszik meg a legelő állatok száma. A projekt keretében az érintett pusztarészeken a még meglévő, a puszta vízháztartását kedvezőtlenül befolyásoló csatornák, töltések, felszámolása történik meg, ezzel helyreáll a legelőtavak vízgyűjtő területeinek integritása.

Forrás, további információ: www.hnp.hu

Kapcsolódó oldalak