Hírek

Gólyafészek felderítése drón alkalmazásával

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban: BfNPI vagy Igazgatóság) egyik fontos feladata a hazánkban költő madárfajok megfigyelése. Ebben nagy segítséget jelent fehér gólyák (Ciconia ciconia) esetén a lakosság aktív szerepvállalása. A lakott területen kialakított fészkelő helyeket kedvelő madár az ember szeme előtt folytatja a költést és fiókái nevelését.

Az akció időpontja: 2015-08-18
Helyszíne: Pápakovácsi és Marcaltő
Szervezője: Zábrák Károly természetvédelmi őr
Résztvevői: Aczél Gergely (MME), Nyekita Katalin (BfNPI TMO munkatárs)

Költést követően a fiókákat több veszély fenyegeti, ezért a figyelmes „fészek-szomszédok” és a BFNPI munkatársai rendszeresen kerülnek gólyákat mentő helyzetbe. Leggyakoribb problémák a vihar miatt fészekből kieső madarak, az elektromos vezetéknek repülés (ami nem csak a gólyáknál jellemző). Előfordul, hogy a repülést tanuló egyedek nekirepülnek házak falainak. A nem megszokott viselkedést tanúsító madár szembetűnő, azokat a lakosság is jelzi az Igazgatóság felé.

Az idei szezonban is több szerencsés madármentő akciót sikerült lebonyolítani. Előfordul azonban, hogy az aktív szakmai és lakossági megfigyelés ellenére sem lehet megmenteni a bajba került példányokat. Az időzítés lényeges eleme az ilyen akcióknak, de megfelelő információk hiányában várni kell vele. A szükséges adatok megszerzését egy-egy fészekről sokszor azok magas elhelyezkedése akadályozza. Ha egy beteg vagy fiatal egyed ül, netán fekszik a fészken, lentről nem, vagy csak alig látható. Annak eldöntésére, hogy valóban be kell-e avatkozni, több ismérvre van szükség.

Egy nem megszokott technikai eszköz bevonásával nemrégiben ezt az akadályt tudtuk kiküszöbölni, sajnos, ebben az esetben megkésve.

A Pápakovácsiban fészkelő gólya fiókája, a lakók megfigyelése alapján, egyedül maradt a Fő utcai fészken. A szülőpárt napok óta nem látták, de a repképtelen fióka többször megfigyelhető volt, amint egyedül áll a fészken. Burghardt Ferenc polgármester úr jelezte a természetvédelmi őrszolgálat felé a madárral kapcsolatos észrevételeket. Bár a madár augusztus 17-én napközben még megfigyelhető volt és jó állapotúnak tűnt, megegyeztek a madár kimentésében. Az augusztus 16-i éjszakai viharok miatt azonban az E-on nem tudott kosaras autót és szakembert biztosítani az akcióhoz.

A következő napon a madár már nem mutatkozott, nem tudhattuk, vajon fekszik-e vagy esetleg sikerült kirepülnie. Segítséget kértünk az MME Veszprém Megyei Helyi Csoportja, valamint a Pápa és Környéke Természetvédelmi Egyesület tagjaitól (Aczél Gergely, Hencz Péter), akik a Külsővati Önkormányzat tulajdonában lévő drónt rendelkezésünkre bocsátották. Aczél Gergely, az Egyesület helyi csoportjának elnöke, hozta el az eszközt Pápakovácsiba, melyet miután üzembe állított, a fészek fölé navigált.

A drón által készített fotókon jól kivehető a fióka, amint a fészken fekszik.

 Az éhség és a viharos idő megviselte a madarat, az érthető műszaki akadályok miatt megkésett mentési akció pedig már nem tudott segíteni a fiókán. A tetemet a következő napon (08.19) az E-on (ekkorra már szabaddá vált) kosaras autója és szakemberei közreműködésével eltávolítottuk a fészekből.

A Pápakovácsiban tapasztaltak miatt megkértük Aczél Gergelyt, hogy nézzük meg a Marcaltő, Petőfi utcában lévő fészket is a drón segítségével. Az itteni gólyapárról a megelőző napokban több lakossági bejelentés érkezett, valamint a jegyző asszony részéről is érkezett megkeresés. Az utcabeliek megfigyelése szerint mindig csak az egyik gólya hagyja el a fészket, míg a másik állandóan ott marad. Megérkezésünkkor is ott állt, ám tapssal történt riasztásra felrepült. Ennek ellenére „belenéztünk” a fészekbe, de itt szerencsére nem volt sérült vagy repképtelen példány, a képek üres fészekről tanúskodtak.

A drón segítségével egyértelműsíthettük a kérdéses fészkeket, melyekbe normál körülmények között nem láttunk bele. Az eszköz biztos információval szolgált a lentről csak kétségesen megfigyelhető fészkekről és a betegnek tűnő madarakról.

Szöveg: Nyekita Katalin (BfNPI TMO munkatárs)
Fotók: Külsővati drón
Kisfilm: Baracskai Alexandra Pápakovácsi Önkormányzat
Bakonybél, 2015. augusztus 24.

Kapcsolódó oldalak